Πρόγραμμα Προώθησης Προϊόντων

Κατά διαστήματα η εταιρεία AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES εγκαινιάζει προγράμματα προώθησης για κατηγορίες προϊόντων ή υλικών του χαρτοφυλακίου της. Τα προγράμματα, που αναπτύσσονται σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους κατασκευαστές/προμηθευτές, προορίζονται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών μας για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. στερεωτικά υλικά, μέταλλα, avionics κ.λπ.) Έχουν γενικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Συγκεκριμένα: τα προγράμματά μας σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων κάθε φορά

Διάρκεια: τα προγράμματα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης

Εκπτώσεις Προγράμματος: αυτές διαφέρουν για διαφορετικά είδη στην κατηγορία του κάθε προγράμματος, καθώς οι διαφορετικοί προμηθευτές μας έχουν τις δικές τους εκπτωτικές πολιτικές. Οι εκπτώσεις είναι ποσοστιαίες και εφαρμόζονται στις αναφερόμενες τιμές των προϊόντων, όπως δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, οι εκπτώσεις ενσωματώνουν οποιεσδήποτε άλλες εκπτώσεις ισχύουν για το προϊόν ή / και τον πελάτη. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχετικός κωδικός (promo code) που παρέχεται από την ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία του check out.

Ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών: Οι εκπτώσεις προγράμματος βασίζονται ΠΑΝΤΑ στις ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών (MOQ) που καθορίζονται για καθένα από τα αναφερόμενα είδη μας. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να καλύπτονται για ΚΑΘΕ προωθούμενο προϊόν/υλικό σε ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ παραγγελία.

Τοποθέτηση & Πληρωμή Παραγγελίας: Οι εκπτώσεις προγράμματος ισχύουν ΜΟΝΟ για τα είδη που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Δημοσίευση: Σχετικά banner των ενεργών προγραμμάτων προώθησης δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα. Περιλαμβάνουν την κατηγορία προϊόντων / κατηγορίες με τις οποίες σχετίζεται το πρόγραμμα και τη διάρκειά του (π.χ. Μάιος-Ιούνιος 2020 σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι ενεργό από τον Μάιο έως τα τέλη Ιουνίου 2020).

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα προώθησης των προϊόντων μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.