Πρόγραμμα Προώθησης Προϊόντων

Κατά διαστήματα παρέχονται προγράμματα προώθησης για κατηγορίες προϊόντων ή υλικών που σχεδιάζονται σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους κατασκευαστές/προμηθευτές (όπου απαιτείται), και αποσκοπούν στη γνωστοποίηση νέων προϊόντων/υλικών σε πιθανούς αγοραστές ή στην ενίσχυση των πωλήσεων υφιστάμενων προϊόντων/υλικών μέσω προσφερόμενων εκπτώσεων. Έχουν γενικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Συγκεκριμένα: τα προγράμματά μας σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων/υλικών κάθε φορά (π.χ. στερεωτικά υλικά, μέταλλα, avionics κ.λπ.)

Διάρκεια: τα προγράμματα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, με ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Εκπτώσεις: αυτές διαφέρουν για διαφορετικά είδη στην κατηγορία του κάθε προγράμματος, καθώς οι διαφορετικοί προμηθευτές μας έχουν τις δικές τους εκπτωτικές πολιτικές. Οι εκπτώσεις είναι ποσοστιαίες και εφαρμόζονται στις αναφερόμενες τιμές των προϊόντων, όπως δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, οι εκπτώσεις ενσωματώνουν οποιεσδήποτε άλλες εκπτώσεις ισχύουν για το προϊόν ή / και τον πελάτη. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχετικός κωδικός (promo code) που παρέχεται από την ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία του check out.

Ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών: Οι εκπτώσεις προγράμματος βασίζονται ΠΑΝΤΑ στις ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών (MOQ) που καθορίζονται για καθένα από τα αναφερόμενα είδη μας. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να καλύπτονται για ΚΑΘΕ προωθούμενο προϊόν/υλικό σε ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ παραγγελία.

Τοποθέτηση & Πληρωμή Παραγγελίας: Οι εκπτώσεις προγράμματος ισχύουν ΜΟΝΟ για τα είδη που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Δημοσίευση: Σχετικά banner των ενεργών προγραμμάτων προώθησης δημοσιεύονται στη Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα. Περιλαμβάνουν την κατηγορία/ κατηγορίες προϊόντων/υλικών με τις οποίες σχετίζεται το πρόγραμμα και την χρονική περίοδο που παραμένει ενεργό.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα προώθησης των προϊόντων μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.