Διαδικτυακή Πλατφόρμα Αεροπορικών & Βιομηχανικών Προμηθειών του Ομίλου Εταιρειών AviationEU

Όμιλος Επιχειρήσεων AviationEU

Καλώς Ορίσατε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών του Ομίλου Εταιρειών AviationEU. O Όμιλος AviationEU περιλαμβάνει τις εταιρείες AviationEU Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο AviationEU Supplies & Services και AviationEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο AviationEU Training Systems & Services,και έδρα την Αθήνα.

AviationEU Προμήθειες & Υπηρεσίες Ε.Π.Ε

Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η): 3873901000

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2000 ως Eurowings Αεροπορικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. Αποτελεί το παλαιότερο και σημαντικότερο μέλος του Ομίλου από πλευράς κύκλου εργασιών. Διαχρονικά ανέπτυξε και παρέχει σε πελάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μία σειρά από υπηρεσίες στον Αεροπορικό τομέα, όπως υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων και βελτίωσης της πτητικής τους εμπειρίας (Hour Building), προμήθειες αεροπορικού υλικού και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες αεροφωτογράφισης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής.
Σήμερα, οι προμήθειες αεροπορικών και βιομηχανικών υλικών και προϊόντων μαζί με τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για συντήρηση/επισκευές αεροσκαφών, κινητήρων και ελίκων αποτελούν την κύρια δραστηριότητα αυτής της εταιρείας. Η AviationEU Supplies & Services διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών AviationEU και συντονίζει την εκπλήρωση των παραγγελιών που εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στον επίσημο πρόσφατα αναβαθμισμένο ιστότοπο της www.aviationeu.supplies. Αυτός ο ιστότοπος θα χρησιμεύσει επίσης ως το κύριο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για υποστηρικτική τεκμηρίωση σχετικά με τα υλικά/προϊόντα που προωθούνται και πωλούνται μέσω της πλατφόρμας προμηθειών AviationEU.

AviationEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε

Αριθμός Καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η): 129409601000

Η εταιρεία AviationEU Εκπαιδευτικά Συστήματα & Υπηρεσίες ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 ως Eurowings Αεροπορικές Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε και οι σημερινές της δραστηριότητες  περιλαμβάνουν εκπαίδευση χειριστών αεροπλάνων,σειρές μαθημάτων απόκτησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον αεροπορικό  και σε άλλους τομείς, εκπαιδευτικό λογισμικό, προμήθειες εκπαιδευτικών συστημάτων και υλικών καθώς και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής.
Οι αντίστοιχες παραγγελίες για προϊόντα εκπαίδευσης, συστήματα και υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας προμηθειών AviationEU εκτελούνται από αυτήν την εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον επίσημο ιστότοπο www.aviationeu.training

Η Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα

Αποτελεί μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου που λειτουργεί από την εταιρεία AviationEU Προμήθειες & Υπηρεσίες και προορίζεται για χρήση τόσο από πελάτες λιανικής όσο και από εταιρικούς πελάτες, παρέχοντάς τους πληροφορίες για ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται  με την αεροπορία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους βιομηχανικούς τομείς. Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, προδιαγραφές και τιμές αναφοράς σχετικά με τα ενδιαφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες τους για την αξιολόγηση και παραγγελία τους. Η πλατφόρμα χρησιμεύει επίσης ως μηχανισμός αποτελεσματικής προώθησης των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών συνεργαζόμενων κατασκευαστών/προμηθευτών. Τυπικοί χρήστες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν προμηθευτές προϊόντων, υλικών ή υπηρεσιών, τελικούς αγοραστές ή εμπορικές εταιρείες, εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ.

Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας

Κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αποτελούν:
Πλήρως ανεπτυγμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου που υποστηρίζει ηλεκτρονική τοποθέτηση παραγγελιών, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων & πιστωτικών καρτών καθώς και παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των παραγγελιών,
Μία ευρεία γκάμα προϊόντων & υπηρεσιών από πολυάριθμους προμηθευτές παγκοσμίως καθώς και τις δικές μας σειρές προϊόντων με τον διακριτικό τίτλο AVIATIONEU NEW ERA, που προσφέρονται ως ποιοτικές και ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις για προϊόντα άλλων κατασκευαστών,
Μία εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για προϊόντα/υλικά για διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων από δυνητικούς αγοραστές,
Ενσωμάτωση των πολιτικών τιμολόγησης καιυποστήριξης πελατών με προτεραιότητα σε εταιρικούς πελάτες/βιομηχανικούς αγοραστές & στις ανάγκες προμηθειών τους, τεχνική βοήθεια για επιπρόσθετες πληροφορίες πριν την παραγγελία, σημαντική γνώση & εμπειρία σε εξαγωγές (για πελάτες εκτός Ε.Ε.) σε συνδυασμό με:
- τις ανταγωνιστικές μας τιμές, τις ποσοτικές εκπτώσεις & τις εκπτώσεις πελατών & προωθητικών προγραμμάτων, για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων
- τη δυνατότητα παραλαβής από τις αποθήκες μας ή ευέλικτων λύσεων αποστολής συμπεριλαμβανομένων μερικών φορτώσεων για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της πλατφόρμας και τους όρους πώλησης, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.