Γενικοί Όροι Πώλησης & Χρήσης  της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Προμηθειών

(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝ 2021)

Γενικά

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών (ecommerce.aviationeu.supplies), είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου πολλαπλών καταστημάτων που λειτουργεί από την ιδιωτική εταιρία AVIATIONEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε (στα Αγγλικά AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES LTD.) πρώην EUROWINGS ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.

Οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται στο κείμενο που ακολουθεί:

AVIATIONEU SS” χρησιμοποιείται ως συντομευμένος όρος για την εταιρία AVIATIONEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε (AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES LTD.), μία ιδιωτική εταιρία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιριών AVIATIONEU,

AVIATIONEU TSS” χρησιμοποιείται ως συντομευμένος όρος για την εταιρία AVIATIONEU ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ (AVIATIONEU TRAINING SYSTEMS & SERVICES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY), μία ιδιωτική εταιρία με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιριών AVIATIONEU,

"AVIATIONEU πλατφόρμα" "διαδικτυακή πλατφόρμα" ή "ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελίας (AVIATIONEU EOS)" χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί όροι για να δηλώσουν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών σε αυτό το έγγραφο καθώς και άλλα έγγραφα και επικοινωνίες με προμηθευτές ή/και πελάτες,

"προϊόν", "εμπόρευμα", "είδος", "αντικείμενο" ή παρόμοια χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη συνέχεια για να υποδηλώσουν τα προϊόντα, τα μέρη, τα συστήματα, τα υλικά, τις υπηρεσίες κλπ. που προβάλλονται και πωλούνται μέσω αυτής της πλατφόρμας.

"διεκπεραιώνει", "εταιρία διεκπεραίωσης", "διεκπεραιώνεται από" ή παρόμοιοι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη συνέχεια για να υποδηλώσουν την εταιρία (κατάστημα) στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών AVIATIONEU που φέρει την ευθύνη επεξεργασίας της παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων, μερών, συστημάτων, υλικών, υπηρεσιών κλπ. που προβάλλονται και πωλούνται μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Η χρήση της πλατφόρμας ΡΗΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ότι ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί με όλους τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο όπως και τις εκάστοτε ενημερώσεις/τροποποιήσεις τους από την AVIATIONEU SS.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας βασίζεται σε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Παρόλο που η AVIATIONEU SS δίνει μεγάλη έμφαση στη σωστή ενημέρωση και ορθότητα αυτού του περιεχομένου, η εταιρία δεν εγγυάται οποιουδήποτε είδους, ρητή ή συναγόμενη εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα αυτού του περιεχομένου και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες των χρηστών από αποφάσεις ή ενέργειές τους που βασίζονται στο περιεχόμενο αυτό.

Σκοπός Χρήσης

Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε πελάτες λιανικής όσο και σε εταιρικούς πελάτες, παρέχοντάς σε αυτούς πληροφορίες για ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τους τομείς της αεροπορίας, της αυτοκίνησης και άλλους βιομηχανικούς τομείς. Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, προδιαγραφές και τιμές αναφοράς σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν με σκοπό την αξιολόγηση και την πιθανή παραγγελία. Η πλατφόρμα χρησιμεύει επίσης ως αποτελεσματική προώθηση των προσφερομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές/προμηθευτές. Τυπικοί χρήστες της πλατφόρμας AVIATIONEU περιλαμβάνουν προμηθευτές προϊόντων, υλικών ή υπηρεσιών, τελικούς αγοραστές ή εμπορικές εταιρίες, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας/ μεταφοράς κ.λπ.

Πρόσβαση στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας

Παρόλο που η εγγραφή των δυνητικών αγοραστών (ιδίως των εταιρικών αγοραστών) ενθαρρύνεται ιδιαίτερα, έχουν διαμορφωθεί τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας:

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ (VISITORS) (χωρίς εγγραφή): Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες από το ευρύ κοινό μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα  ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ στην πλατφόρμα και να δουν το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές. Ένα ειδικό επίπεδο περιορισμένης πρόσβασης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για πληροφορίες, τιμές και παραγγελίες παρέχεται σε δυνητικούς αγοραστές (κυρίως αγοραστές λιανικής) ως ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (GUESTS) χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Οι τιμές στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τον αναλογούντα φόρο (ΦΠΑ).

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ (REGISTERED USERS/CUSTOMERS): Πελάτες, σε αντίθεση με τους εγγεγραμμένους χρήστες, θεωρούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία τουλάχιστον μία παραγγελία έχει διεκπεραιωθεί από την εταιρία AVIATIONEU SS ή κάποια άλλη εταιρία διεκπεραίωσης. Και στους δύο παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερες ή και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων της πλατφόρμας, οι αντίστοιχες πληροφορίες για προϊόντα και οι τιμές με ή χωρίς φόρο (ΦΠΑ). Η αυθεντικοποίηση του χρήστη πραγματοποιείται μέσω του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγούνται από τον διαχειριστή της πλατφόρμας AVIATIONEU και οι οποίοι καταχωρούνται στα αντίστοιχα κελιά της περιοχής "Σύνδεση Χρηστών" (User Login) στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους εάν το επιθυμούν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

Διαφορετικές υποκατηγορίες ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ έχουν δημιουργηθεί για την κάλυψη των πωλήσεων σε διάφορες χώρες/αγορές.

ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ (TAX FREE/EXPORT USERS/CUSTOMERS):Αυτοί δικαιούνται απαλλαγή από την επιβολή φόρου (ΦΠΑ). Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες για τους οποίους ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΦΠΑ στην καθαρή αξία των πωληθέντων αγαθών. Τυπικοί πελάτες σε αυτή τηνκατηγορία περιλαμβάνουν Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, πελάτες VIES (φορείς με έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στην ΕΕ που δικαιούνται απαλλαγή από ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές αγορές)καθώς και τους πελάτες από τρίτες χώρες (εξαγωγές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγγελία προέρχεται από έναν πελάτη VIES ή εξαγωγής, αλλά τα παραγγελθέντα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον πελάτη ή εξ ονόματός του στην ΕΛΛΑΔΑ.

ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟ (TAX USERS/CUSTOMERS): Αυτοί ΔΕΝ δικαιούνται απαλλαγή από την επιβολή φόρου (ΦΠΑ). Η υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνει εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες για τους οποίους ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΦΠΑ στην καθαρή αξία των πωληθέντων αγαθών. Τυπικοί πελάτες σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν πελάτες λιανικής (τελικοί πελάτες) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου του 2021 οι Ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με τον ΦΠΑ σε ηλεκτρονικές (διαδικτυακές) πωλήσεις προβλέπουν εφαρμογή του ΦΠΑ και πληρωμή τουαπό τον πωλητή με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο κράτος του αγοραστή. Για πωλήσεις κάτω από ΕΥΡΩ 10.000,00 η εφαρμογή του ΦΠΑ και πληρωμή του από τον πωλητή πραγματοποιείται με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο κράτος του πωλητή.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ (REWARD SCHEME CUSTOMERS): Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες που δικαιούνται παροχές από το σύστημα ανταμοιβής πελατών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας AVIATIONEU. Οι πελάτες αυτοί χαρακτηρίζονται ως ΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΑΡΓΥΡΟΙ ή ΧΡΥΣΟΙ ανάλογα με το συνολικό ετήσιο ποσό που έχουν καταβάλλει για τις παραγγελίες τους το προηγούμενο έτος και στους οποίους προσφέρονται πρόσθετες εκπτώσεις προϊόντων και άλλα οφέλη (όπως δωρεάν μεταφορά των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ (SPECIAL CATEGORY CUSTOMERS): Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Δημόσιους Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή/και άλλα νομικά πρόσωπα που εκάστοτε καθορίζονται από την AVIATIONEU SS. Οι πελάτες αυτοί απολαμβάνουν επιπρόσθετα οφέλη που συνήθως περιλαμβάνουν χαμηλότερες ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας, ποσοτικές εκπτώσεις καθώς και πληρωμή κατά την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

Εμπορικοί Περιορισμοί

Λόγω εμπορικών περιορισμών (εισαγωγών / εξαγωγών) που εφαρμόζονται κατά καιρούς σε ορισμένες τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, οι πωλήσεις ορισμένων από τα προϊόντα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτές τις χώρες. Με βάση την ταξινόμηση TARIC, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να θεωρηθούν ότι υποστηρίζουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές και συνεπώς εμπίπτουν στην κατηγορία ΔΙΤΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (DUAL USE) με αντίστοιχους περιορισμούς στις εξαγωγές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται συνήθως ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EUD), ως μέρος της τεκμηρίωσης που κατατίθεται στις αρμόδιες Αρχές έκδοσης αδειών εξαγωγής. Εκτός από τους προαναφερθέντες εμπορικούς περιορισμούς προϊόντων, δεν επιτρέπονται πωλήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν παράνομες δραστηριότητες και περιλαμβάνονται σε καταλόγους κυρώσεων όπως αυτές διαμορφώνονται και ενημερώνονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η AVIATIONEU SS δίνει μεγάλη έμφαση στην αυστηρή τήρηση των τυχόν εμπορικών περιορισμών που ισχύουν κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ενώ παρακολυθεί το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο τποθέτησης της παραγγελίας. Ενθαρρύνουμε τους υποψήφιοους αγοραστές να επικοινωνούν με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU SS για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Τιμές

Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στην πλατφόρμα AVIATIONEU βασίζονται στις πιο πρόσφατες τιμές από τους προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνημένων εκπτώσεων. Με έναν εκτεταμένο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προμηθευτών, οι εμφανιζόμενες τιμές ενδέχεται να αλλάζουν συχνά ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων μεταβολών των τιμών από τους πωλητές ή / και των μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών (όπως π.χ. για προϊόντα που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ). Οι τιμές πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις λιανικές πωλήσεις και τις αντίστοιχες πληρωμές κατά τη διαδικασία πληρωμής. 

Ιδιαίτερα συνιστάται στους εταιρικούς πελάτες στις διάφορες υποκατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω να επικοινωνούν μαζί μας με τα στοιχεία του RFQ προκειμένουνα εξετάζονται οι τιμές, η διαθεσιμότητα για τα ενδιαφερόμενα προϊόντα και οι απαιτούμενες ποσότητες. Μόλις οριστικοποιηθούν, περιλαμβάνονται στο Προτιμολόγιο (Proforma Invoice)ή στο έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραγγελίας (Order Confirmation) που αποστέλλονται από την AVIATIONEU SS στους πελάτες για έλεγχο και έγκριση πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στην πλατφόρμα AVIATIONEU:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ το κόστος αγοράς των προϊόντων ανά μονάδα μέτρησης (UOM) καθώς και την εμπορική προμήθεια της AVIATIONEU SS ή της εταιρίας διεκπεραίωσης.

Το κόστος μεταφοράς από τους προμηθευτές προς τις εγκαταστάσεις της AVIATIONEU στην Αθήνα καθώς και το κόστος τελωνειακών διαδικασιών και μεταφοράς στο κράτος προορισμού (οποτεδήποτε απαιτούνται) ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ.

Ανάλογα με τις ανάγκες της παραγγελίας, τα σχετικά έξοδα εμφανίζονται ως "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ" ή/και "ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ" στην παραγγελία.

Ανάλογα με την υποκατηγορία του πελάτη (βλέπε παραπάνω) ο ΦΠΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στην εμφανιζόμενη τιμή πώλησης.

Μονάδα Μέτρησης (MOU)

Αυτή είναι η μονάδα στην οποία αντιστοιχεί η τιμή πώλησης ενός είδους στην πλατφόρμα AVIATIONEU. Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης μπορεί να αναφέρεται σε μονάδες μέτρησης όπως έκαστο, τεμάχιο, χιλιόγραμμο, κ.α.

Ελάχιστες Ποσότητες Παραγγελίας (MOQ) / Ποσοτικές Εκπτώσεις (MDQ)

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πραγματοποιούνται μικρές και μεγάλες παραγγελίες για διάφορους πελάτες. Οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας (MOQ) είναι οι ελάχιστες ποσότητες για την επεξεργασία μίας παραγγελίας και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις περιπτώσεις που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ άλλα προϊόντα που προέρχονται από τον ίδιο πωλητή ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. Η ανάγκη των MOQs προκύπτει από το αναπόφευκτο υψηλό κόστος μεταφορικών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με ξεχωριστές διαδικασίες παραγγελίας και αποστολής ορισμένων προμηθειών και η εφαρμογή τους πραγματοποιείται με προσοχή από την AVIATIONEU. Σε περιπτώσεις όπου τα παραγγελθέντα είδη και αντίστοιχα οι ποσότητες μπορούν να προέλθουν από έναν μόνο προμηθευτή, τα στελέχη των πωλήσεων της AVIATIONEU προσπαθούν πάντοτε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών χωρίς να εφαρμόζουν MOQs εκτός από τις ποσότητες που εφαρμόζονται από τον ίδιο τον προμηθευτή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι MOQs εφαρμόζονται και δηλώνονται σαφώς στην πλατφόρμα ή στα προτιμολόγια/προσφορές της AVIATIONEU, έτσι ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις MOQs που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα ενδιαφέροντός τους πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Οι Ποσότητες MOQ και MDQ και οι αντίστοιχες τιμές έκπτωσης εμφανίζονται για τα προσφερόμενα προϊόντα στην πλατφόρμα , επιτρέποντας στους πελάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις τιμές και τις ποσότητες πριν την παραγγελία. Και οι δύο ποσότητες σχετίζονται με τη μονάδα μέτρησης (MOU) του αντίστοιχου παραγγελθέντος προϊόντος.

Εκπτώσεις

Υπάρχουν 3 διαφορετικές εκπτώσεις που καθορίζονται ως μέρος των πολιτικής τιμολόγησης και ανταμοιβής πελατών της AVIATIONEU SS και χρησιμοποιούνται στις πωλήσεις της εταιρίας, δύο από τις οποίες υλοποιούνται στην πλατφόρμα ενώ η τρίτη είναι μια έκπτωση κατά περίπτωση (ad hoc). Οι εκπτώσεις αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: βασισμένη σε ελάχιστες ποσότητες έκπτωσης, όπως αναφέρονται στην πλατφόρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα προσφέρονται σε μειωμένες τιμές όταν επιτυγχάνεται μια σημαντική ποσότητα. Οι εκπτώσεις αυτές συνδέονται με τις ελάχιστες ποσότητες για εκπτώσεις (MDQs), δηλ. την ελάχιστη ποσότητα πριν από την εφαρμογή συγκεκριμένης έκπτωσης στην τιμή πώλησης του προϊόντος (ποσοτικές εκπτώσεις). Οι εκπτώσεις αυτές ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ η ποσότητα του επιλεγμένου προϊόντος ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη ποσότητα έκπτωσης που απαιτείται.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ (βάσει της κατηγορίας των πελατών με βάση το πρόγραμμα ανταμοιβής). Πρόκειται για εκπτώσεις που προορίζονται να χρησιμεύσουν ως ανταμοιβή για τους πελάτες που επιστρέφουν και εμφανίζουν μία συνεχή ροή παραγγελιών με συνολική αξία παραγγελιών μεγαλύτερη από το ελάχιστο όριο της αντίστοιχης κατηγορίας. Για την ένταξη ενός πελάτη σε μία κατηγορία υπολογίζεται η συνολική καθαρή αξία των παραγγελιών τους (δηλ. εξαιρουμένων των μεταφορικών ή άλλων επιβαρύνσεων) κατά το έτος που προηγείται της ένταξης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ΑΡΓΥΡΟΣ (SILVER) με βάση τις παραγγελίες του το 2020 δικαιούται να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη έκπτωση για όλες τις παραγγελίες κατά τη διάρκεια του 2021.

Οι εκπτώσεις πελάτη εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην πλατφόρμα (checkout stage).

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (AD HOC): εφαρμόζεται κατά την αποκλειστική κρίση της AVIATIONEU για ορισμένα είδη λόγω της αξίας τους ή των ζητούμενων ποσοτήτων σε μια παραγγελία.

Σημειώνεται ότι οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΕΛΑΤΗ ή/και ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ είναι ανεξάρτητες και λειτουργούν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (δηλαδή προστίθενται μεταξύ τους). Επομένως, οι πελάτες στην ΧΑΛΚΙΝΗ, ΑΡΓΥΡΗ ή ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μπορούν να ωφεληθούν από μία, δύο ή και τις τρεις εκπτώσεις.

Οι παραπάνω αναφερόμενες εκπτώσεις υπολογίζονται και εμφανίζονται ως "ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΈΚΠΤΩΣΗ" στα έγγραφα Προσφοράς, Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, Προτιμολόγια ή Τιμολόγια που εκδίδονται ανάλογα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης/διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Νόμισμα

Το νόμισμα των τιμών πώλησης των προϊότων της πλατφόρμας είναι το ΕΥΡΩ (EUR). Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπονται πληρωμές σε Δολλάρια ΗΠΑ (US DOLLARS). Για το λόγο αυτό οι τιμές σε δολάρια ΗΠΑ (βάσει της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας) μποροούν να εμφανίζονται στην πλατφόρμα με τη χρήση του επιλογέα νομίσματος. Λόγω των συνεχών μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι τιμές σε Δολλάρια ΗΠΑ θα πρέπει να ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ.

Πληρωμές

Με εξαίρεση συγκεκριμένων περιπτώσεων, απαιτείται η πληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας στην AVIATIONEU SS ή την εταιρία διεκπεραίωσης πριν από την επεξεργασία οποιασδήποτε επιβεβαιωμένης παραγγελίας. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

α) με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό EURO ή USD της AVIATIONEU SS ή της εταιρίας διεκπεραίωσης, ανάλογα με το συμφωνημένο νόμισμα της παραγγελίας. Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, το Προτιμολόγιο ή η Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλονται στους πελάτες περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της μεταφοράς.

β) με πληρωμή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡΩ. Υπάρχει συνεργασία με τους κυριότερους πάροχους των σχετικών υπηρεσιών (VISA, MASTER CARD κ.α.) Εκδίδεται και αποστέλλεται στον πελάτη σχετική ειδοποίηση πληρωμής με κάρτα (card payment notification). Για την έκδοσή της απαιτείται η διαθεσιμότητατων παρακάτω στοιχείων του πελάτη:

- το προσωπικό του ή το εταιρικό email για την αποστολή της ειδοποίησης πληρωμής,

- το ονοματεπώνυμο (και η εταιρική επωνυμία εάν απαιτείται να συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο)

- η πλήρης διεύθυνση αποστολής για την αποστολή των παραγγελθέντων αγαθών. 

- ο αριθμός τηλεφώνου στην περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται να ειδοποιηθεί για την παραλαβή τους. 

Παραδόσεις & Όροι INCO

Ο βασικός όρος πώλησης INCO για τα προσφερόμενα είδη στην πλατφόρμα είναι ο EXW - ExWorks (στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή μας) εκτός αν έχει συμφωνηθεί και προσδιοριστεί διαφορετικά.

Με βάση τον συγκεκριμένο όρο πώλησης, τα παραγγελθέντα αγαθά τίθενται στη διάθεση του αγοραστή/πελάτη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή της AVIATIONEU SS ή της  εταιρίας διεκπεραίωσης. Ο αγοραστής/πελάτης ή κάποιος τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του μπορεί είτε να παραλάβει τα εμπορεύματα που έχει παραγγείλει στιςπαραπάνω εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες (αναλαμβάνοντας και τα αντίστοιχα έξοδα) για τη μεταφορά και ασφάλιση καθώς και την εξαγωγή και εισαγωγή των εμπορευμάτων στη χώρα του τελικού προορισμού (στις περιπτώσεις των εξαγωγών). Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την πολιτική. Συχνά πελάτες επιθυμούν τη μεταφορά των εμπορευμάτων  ή/και την ανάληψη των τελωνειακών διαδικασιών από δικό τους μεταφορέα. Επιπρόσθετα, για την παράδοση των εμπορευμάτων μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά μέσα μεταφοράς, όπως αερομεταφορά φορτίου (air cargo), υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, οδική μεταφορά κ.α ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και τους προορισμούς. Ολα τα παραπάνω επηρεάζουν το κόστος αποστολής και συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός ενιαίου κόστους μεταφοράς για όλες τις παραγγελίες.

Εναλλακτικοί όροι πώλησης INCO (εφόσον απαιτείται), όπως CPT - Carriage Paid, CIP - Carriage and Insurance Paid ή DDP-Delivery and Duty Paid μπορούν να συμφωνηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις παραγγελίας κατά περίπτωση με τον αντίστοιχο υπολογισμό και εφαρμογή του σχετικού κόστους από τα στελέχη πωλήσεων της AVIATIONEU SS.

Πιστοποίηση Προϊόντων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ που εμφανίζονται στην πλατφόρμα προσφέρονται ΜΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformance) της AVIATIONEU SS ή της εταιρίας διεκπεραίωσης ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση (αν υπάρχει). Εφόσον είναι διαθέσιμη κάποια πρόσθετη πιστοποίηση και απαιτείται από τον αγοραστή (όπως π.χ. πιστοποιητικά FAA / EASA για τα προϊόντα μίας παρραγελίας), ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις στην τιμή του αντίστοιχου είδους από τον κατασκευαστή / προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται ιδιαίτερα στον αγοραστή να επικοινωνήσει με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU SS για περισσότερες πληροφορίες πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Άλλα Οφέλη Συνεργασίας

Εκτός από τις ανταγωνιστικές τιμές και τις ποσοτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε διάφορους τομείς και τις εδραιωμένες συνεργασίες της AVIATIONEU SS με έναν μακρύ κατάλογο αξιόπιστων κατασκευαστών/προμηθευτών παγκοσμίως, άλλα οφέλη για τους υπάρχοντες πελάτες και τους μελλοντικούς αγοραστές περιλαμβάνουν: 

Η προτεραιότητα και εμπειρία της AVIATIONEU σε εταιρικές πωλήσεις και προμήθειες,

Η διαθεσιμότητα ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ποιοτικών προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρεται με το δικό μας εμπορικό διακριτικό τίτλο AVIATIONEU NEW ERA και αποτελεί μία αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή για τις ανάγκες των πελατών μας.

Οι σημαντικές γνώσεις μας σχετικά με τις εξαγωγές, βοήθεια πελατών κάθε φορά που απαιτείται για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία πριν από την παραγγελία, την επίλυση προβλημάτων κατά την επεξεργασία της παραγγελίας ή μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών προϊόντων που παραδόθηκαν σε σπάνιες περιπτώσεις οποιουσδήποτε σφάλματος ή δυσλειτουργίας τους, 

Ευέλικτες λύσεις μεταφορών,

Η δυνατότητα παρακολούθησης του πελάτη της προόδου της παραγγελίας,

Ηλεκτρονικές καταστάσεις λογαριασμού με πληροφορίες, όπως η συνολική αξία της παραγγελίας, οι σχετικές πληρωμές, τα τιμολόγια, οι φορτώσεις και το υπόλοιπο του πελάτη.

Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών

Πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινίσεις ή οποιεσδήποτε ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών καλύπτονται από τα στελέχη της AVIATIONEU μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@aviationeu.supplies).

Παρά το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, έχει δοθεί έμφαση σε προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Συνιστάται στους υποψήφιους αγοραστές να επικοινωνούν με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU SS με σχετικό αίτημα προσφοράς (RFQ) για αντικείμενα που δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα, καθώς κατά κανόνα μπορούν να λάβουν μια προσφορά κατάλληλη για τα προϊόντα ενδιαφέροντός τους.

Επιπλέον, η ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU SS μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των σωστών προϊόντων με διαφορετικούς τρόπους. Όποτε είναι δυνατόν, σύντομες περιγραφές προϊόντων και τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στις παρουσιάσεις προϊόντων μαζί με άλλα δημοσιευμένα έγγραφα από κατασκευαστές / προμηθευτές στην ενότητα Βιβλιοθήκη Αναφοράς της πλατφόρμας AVIATIONEU. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν επαρκούν η ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU SS επικοινωνεί με τον κατασκευαστή/προμηθευτή για τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες.