Όροι Χρήσης & Πληροφορίες για την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών

Γενικά

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Προμήθειες (AVIATIONEU Web Platform), με τον διακριτικό τίτλο aviationeu.supplies, είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου που αναπτύχθηκε και λειτουργεί από την ιδιωτική εταιρία AVIATIONEU ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε (στα Αγγλικά AVIATIONEU SUPPLIES & SERVICES LTD.) καλούμενη εφεξής AVIATIONEU με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα και αποτελεί μέρος του Ομίλου Εταιριών AVIATIONEU.

Οι όροι:

"πλατφόρμα" "διαδικτυακή πλατφόρμα" ή "ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελίας (AVIATIONEU EOS)" χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικοί όροι για να δηλώσουν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα για Προμήθειες σε αυτό το έγγραφο καθώς και άλλα έγγραφα και επικοινωνίες με προμηθευτές ή/και πελάτες.

"προϊόν", "εμπόρευμα", "είδος", "αντικείμενο" ή παρόμοια χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στη συνέχεια για να υποδηλώσουν τα προϊόντα, τα μέρη, τα συστήματα, τα υλικά, τις υπηρεσίες κλπ. που προβάλλονται και πωλούνται μέσω αυτής της πλατφόρμας.

Η χρήση της πλατφόρμας ΡΗΤΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ότι ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί με όλους τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο όπως και τις εκάστοτε ενημερώσεις/τροποποιήσεις τους.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της πλατφόρμας βασίζεται σε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ενώ η AVIATIONEU δίνει μεγάλη έμφαση στη σωστή ενημέρωση και ορθότητα αυτού του περιεχομένου, η εταιρία δεν εγγυάται οποιουδήποτε είδους, ρητή ή συναγόμενη εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα αυτού του περιεχομένου και κατά συνέπεια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες των χρηστών από αποφάσεις ή ενέργειές τους που βασίζονται στο περιεχόμενο αυτό.

Σκοπός Χρήσης

Η πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε πελάτες λιανικής όσο και σε εταιρικούς πελάτες, παρέχοντάς σε αυτούς πληροφορίες για ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τους τομείς της αεροπορίας, της αυτοκίνησης και άλλους βιομηχανικούς τομείς. Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, προδιαγραφές και τιμές αναφοράς σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν με σκοπό την αξιολόγηση και την πιθανή παραγγελία. Η πλατφόρμα χρησιμεύει επίσης ως αποτελεσματική προώθηση των προσφερομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τους συνεργαζόμενους κατασκευαστές/προμηθευτές. Τυπικοί χρήστες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν προμηθευτές προϊόντων, υλικών ή υπηρεσιών, τελικούς αγοραστές ή εμπορικές εταιρίες, εταιρίες εφοδιαστικής αλυσίδας/ μεταφοράς κ.λπ.

Πρόσβαση στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας

Παρόλο που η εγγραφή των δυνητικών αγοραστών (ιδίως των εταιρικών αγοραστών) ενθαρρύνεται ιδιαίτερα, έχουν διαμορφωθεί τα παρακάτω επίπεδα πρόσβασης στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας:

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες από το ευρύ κοινό μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα (χωρίς εγγραφή) ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ στην πλατφόρμα και να δουν το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων ειδών χωρίς τιμές.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ: Ένα ειδικό επίπεδο περιορισμένης πρόσβασης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για πληροφορίες, τιμές και παραγγελίες είναι διαθέσιμο στους δυνητικούς αγοραστές (κυρίως αγοραστές λιανικής) ως ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (GUESTS) χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Οι τιμές στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τον αναλογούντα φόρο (ΦΠΑ).

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ: Η πρόσβαση σε περισσότερες ή και σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων της πλατφόρμας, οι αντίστοιχες πληροφορίες για προϊόντα και οι τιμές με ή χωρίς φόρο (ΦΠΑ) είναι διαθέσιμη μόνο στους ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ / ΠΕΛΑΤΕΣ (REGISTERED USERS/CUSTOMERS). Η αυθεντικοποίηση του χρήστη πραγματοποιείται μέσω του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που χορηγούνται από τον διαχειριστή της πλατφόρμας AVIATIONEU και οι οποίοι καταχωρούνται στα αντίστοιχα κελιά της περιοχής "Σύνδεση Χρηστών" (User Login) στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους εάν το επιθυμούν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού τους.

Διαφορετικές υποκατηγορίες ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ έχουν δημιουργηθεί για την κάλυψη των πωλήσεων σε διάφορες χώρες/αγορές.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ/ΕΞΑΓΩΓΩΝ που δικαιούνται απαλλαγή από την επιβολή ΦΠΑ. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ για τους οποίους ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΦΠΑ στην καθαρή αξία των παραγγελθέντων αγαθών. Τυπικοί πελάτες σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν τους πελάτες VIES (φορείς με έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στην ΕΕ που δικαιούνται απαλλαγή από ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές αγορές καθώς και τους αγοραστές από τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ: Αυτή η υποκατηγορία περιλαμβάνει εγγεγραμμένους χρήστες/πελάτες που δικαιούνται παροχές από το σύστημα ανταμοιβής πελατών της AVIATIONEU. Οι πελάτες αυτοί χαρακτηρίζονται ως ΧΑΛΚΙΝΟΙ, ΑΡΓΥΡΟΙ ή ΧΡΥΣΟΙ ανάλογα με το συνολικό ετήσιο ποσό που έχουν καταβάλλει για τις παραγγελίες τους το προηγούμενο έτος και στους οποίους προσφέρονται πρόσθετες εκπτώσεις προϊόντων και άλλα οφέλη (όπως δωρεάν μεταφορά των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ).

Εμπορικοί Περιορισμοί

Λόγω εμπορικών περιορισμών (εισαγωγών / εξαγωγών) που εφαρμόζονται κατά καιρούς σε ορισμένες τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, οι πωλήσεις ορισμένων από τα προϊόντα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτές τις χώρες. Με βάση την ταξινόμηση TARIC, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να θεωρηθούν ότι υποστηρίζουν τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές και συνεπώς εμπίπτουν στην κατηγορία ΔΙΤΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (DUAL USE) με αντίστοιχους περιορισμούς στις εξαγωγές τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται συνήθως ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EUD), ως μέρος της τεκμηρίωσης που κατατίθεται στις αρμόδιες Αρχές έκδοσης αδειών εξαγωγής. Εκτός από τους προαναφερθέντες εμπορικούς περιορισμούς προϊόντων, δεν επιτρέπονται πωλήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν παράνομες δραστηριότητες και περιλαμβάνονται σε καταλόγους κυρώσεων όπως αυτές διαμορφώνονται και ενημερώνονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η AVIATIONEU δίνει μεγάλη έμφαση στην αυστηρή τήρηση των τυχόν εμπορικών περιορισμών που ισχύουν κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ενώ παρακολυθεί το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τον χρόνο τποθέτησης της παραγγελίας. Ενθαρρύνουμε τους υποψήφιοους αγοραστές να επικοινωνούν με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Τιμές

Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στην πλατφόρμα βασίζονται στις πιο πρόσφατες τιμές από τους προμηθευτές της AVIATIONEU, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνημένων εκπτώσεων. Με έναν εκτεταμένο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προμηθευτών, οι εμφανιζόμενες τιμές ενδέχεται να αλλάζουν συχνά ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων μεταβολών των τιμών από τους πωλητές ή / και των μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών (όπως π.χ. για προϊόντα που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ). Οι τιμές πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις λιανικές πωλήσεις και τις αντίστοιχες πληρωμές κατά τη διαδικασία πληρωμής. 

Για εταιρικούς πελάτες που συνήθως απαιτούν Προτιμολόγιο (Proforma Invoice) για πληρωμές με τραπεζικά εμβάσματα, οι τιμές και η διαθεσιμότητα για τα ενδιαφερόμενα προϊόντα και  ποσότητες οριστικοποιούνται και περιλαμβάνονται στο Προτιμολόγιο ή στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλονται στον πελάτη για έλεγχο και έγκριση πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Οι τιμές πώλησης:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ την αγορά καθώς και τα έξοδα μεταφοράς από τους προμηθευτές προς τις εγκαταστάσεις της AVIATIONEU στην Αθήνα, καθώς και την εμπορική προμήθεια της εταιρίας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τα τυχόν έξοδα εκτελωνισμού και τα έξοδα αποστολής των εμπορευμάτων στον προορισμό του πελάτη (όποτε απαιτείται).

Φόροι (ΦΠΑ)

Ως βασικός κανόνας:

Ο ΦΠΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για παραγγελίες πελατών VIES (ενδοκοινοτικές πωλήσεις) και στις εξαγωγές

Ο ΦΠΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για πωλήσεις σε πελάτες ή/και παραδόσεις παραγγελθέντων εμπορευμάτων εντός της ΕΛΛΑΔΑΣ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγγελία προέρχεται από έναν πελάτη VIES ή εξαγωγής, αλλά τα παραγγελθέντα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον πελάτη ή εξ ονόματός του στην ΕΛΛΑΔΑ.

Μονάδα Μέτρησης (MOU)

Αυτή είναι η μονάδα στην οποία αντιστοιχεί η τιμή πώλησης ενός είδους στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης μπορεί να αναφέρεται σε μονάδες μέτρησης όπως έκαστο, τεμάχιο, χιλιόγραμμο, κ.α.

Ελάχιστες Ποσότητες Παραγγελίας (MOQ) / Ποσοτικές Εκπτώσεις (MDQ)

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας πραγματοποιούνται μικρές και μεγάλες παραγγελίες για διάφορους πελάτες. Οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας (MOQ) είναι οι ελάχιστες ποσότητες για την επεξεργασία μίας παραγγελίας και ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις περιπτώσεις που ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ άλλα προϊόντα που προέρχονται από τον ίδιο πωλητή ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ. 

Η ανάγκη των MOQs προκύπτει από το αναπόφευκτο υψηλό κόστος μεταφορικών και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με ξεχωριστές διαδικασίες παραγγελίας και αποστολής ορισμένων προμηθειών και η εφαρμογή τους πραγματοποιείται με προσοχή από την AVIATIONEU. Σε περιπτώσεις όπου τα παραγγελθέντα είδη και αντίστοιχα οι ποσότητες μπορούν να προέλθουν από έναν μόνο προμηθευτή, τα στελέχη των πωλήσεων της AVIATIONEU προσπαθούν πάντοτε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών χωρίς να εφαρμόζουν MOQs εκτός από τις ποσότητες που εφαρμόζονται από τον ίδιο τον προμηθευτή. Σε άλλες περιπτώσεις, οι MOQs εφαρμόζονται και δηλώνονται σαφώς στην πλατφόρμα ή στα προτιμολόγια/προσφορές της AVIATIONEU, έτσι ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις MOQs που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα ενδιαφέροντός τους πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Εκπτώσεις

Υπάρχουν 3 διαφορετικές εκπτώσεις που καθορίζονται ως μέρος των πολιτικής τιμολόγησης και ανταμοιβής πελατών της AVIATIONEU και χρησιμοποιούνται στις πωλήσεις της εταιρείας, δύο από τις οποίες υλοποιούνται στην πλατφόρμα ενώ η τρίτη είναι μια έκπτωση κατά περίπτωση (ad hoc). Οι εκπτώσεις αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: βασισμένη σε ελάχιστες ποσότητες έκπτωσης, όπως αναφέρονται στην πλατφόρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα προσφέρονται σε μειωμένες τιμές όταν επιτυγχάνεται μια σημαντική ποσότητα. Οι εκπτώσεις αυτές συνδέονται με τις ελάχιστες ποσότητες για εκπτώσεις (MDQs), δηλ. την ελάχιστη ποσότητα πριν από την εφαρμογή συγκεκριμένης έκπτωσης στην τιμή πώλησης του προϊόντος (ποσοτικές εκπτώσεις). Οι εκπτώσεις αυτές ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ η ποσότητα του επιλεγμένου προϊόντος ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη ποσότητα έκπτωσης που απαιτείται.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ (βάσει της κατηγορίας των πελατών με βάση το πρόγραμμα ανταμοιβής). Πρόκειται για εκπτώσεις που προορίζονται να χρησιμεύσουν ως ανταμοιβή για τους πελάτες που επιστρέφουν και εμφανίζουν μία συνεχή ροή παραγγελιών με συνολική αξία παραγγελιών μεγαλύτερη από το ελάχιστο όριο της αντίστοιχης κατηγορίας. Για την ένταξη ενός πελάτη σε μία κατηγορία υπολογίζεται η συνολική καθαρή αξία των παραγγελιών τους (δηλ. εξαιρουμένων των μεταφορικών ή άλλων επιβαρύνσεων) κατά το έτος που προηγείται της ένταξης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ΑΡΓΥΡΟΣ (SILVER) με βάση τις παραγγελίες του το 2018 δικαιούται να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη έκπτωση για όλες τις παραγγελίες κατά τη διάρκεια του 2019.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (AD HOC): εφαρμόζεται κατά την αποκλειστική κρίση της AVIATIONEU για ορισμένα είδη λόγω της αξίας τους ή των ζητούμενων ποσοτήτων σε μια παραγγελία.

Σημειώνεται ότι οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΕΛΑΤΗ ή/και ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ είναι ανεξάρτητες και λειτουργούν ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (δηλαδή προστίθενται μεταξύ τους). Επομένως, οι πελάτες στην ΧΑΛΚΙΝΗ, ΑΡΓΥΡΗ ή ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μπορούν να ωφεληθούν από μία, δύο ή και τις τρεις εκπτώσεις.

Τα MOQs και MODs καθώς και οι αντίστοιχες μειωμένες τιμές εμφανίζονται για τα προσφερόμενα προϊόντα στην πλατφόρμα , επιτρέποντας στους πελάτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις τιμές και τις ποσότητες πρινπαραγγελία. Αμφότερα σχετίζονται με τη μονάδα μέτρησης (MOU) του αντίστοιχου παραγγελθέντος προϊόντος.

Οι εκπτώσεις πελάτη εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην πλατφόρμα (checkout stage).

Νόμισμα

Το νόμισμα των τιμών πώλησης των προϊότων της πλατφόρμας είναι το ευρώ (EUR). Σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπονται πληρωμές σε Δολλάρια ΗΠΑ (US DOLLARS). Για το λόγο αυτό οι τιμές σε δολάρια ΗΠΑ (βάσει της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας) μποροούν να εμφανίζονται στην πλατφόρμα με τη χρήση του επιλογέα νομίσματος.

Πληρωμές

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, απαιτείται η πληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό EURO ή USD της εταιρίας (ανάλογα με το συμφωνημένο νόμισμα της παραγγελίας) πριν από την επεξεργασία οποιασδήποτε επιβεβαιωμένης παραγγελίας. Επί του παρόντος, οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής περιλαμβάνουν τα τραπεζικά εμβάσματα. Άλλοι τρόποι πληρωμής μπορούν να προστεθούν στο μέλλον ως εναλλακτικές λύσεις, εφόσον ισχύουν για τη χώρα του πελάτη.

Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, το Προτιμολόγιο ή η Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλονται στους πελάτες περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Παραδόσεις & Όροι INCO

Ο όρος πώλησης INCO για τα προσφερόμενα αντικείμενα στην πλατφόρμα είναι ο EXW - ExWorks (Αθήνα, Ελλάδα), εκτός αν έχει συμφωνηθεί και προσδιοριστεί διαφορετικά.

Στο πλαίσιο αυτού του όρου πώλησης, η AVIATIONEU αναλαμβάνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ την υποχρέωση να θέτει τα παραγγελθέντα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή. Ο αγοραστής ή κάποιος τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του μπορεί είτε να παραλάβει τα εμπορεύματα που έχει παραγγείλει από τα γραφεία της AVIATIONEU στην Αθήνα, στην Ελλάδα ή στα ελληνικά τελωνεία (για παράδειγμα προκειμένου για εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες). Ο αγοραστής θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες (αναλαμβάνοντας και τα αντίστοιχα έξοδα) για τη μεταφορά και ασφάλιση καθώς και την εξαγωγή και εισαγωγή των εμπορευμάτων στη χώρα του τελικού προορισμού (στις περιπτώσεις των εξαγωγών).

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτήν την πολιτική. Διαφορετικά παραγγελθέντα αντικείμενα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές σε διάφορα χρονικά διαστήματα, οπότε συχνά πρέπει απαιτούνται μερικές φορτώσεις για τα εμπορεύματα μίας μεγάλης παραγγελίας.

Οι πελάτες επιθυμούν σε ορισμένες περιπτώσεις τη μεταφορά των εμπορευμάτων  ή/και την ανάληψη των διαδικασιών εξαγωγής από δικό τους μεταφορέα. Επιπρόσθετα, για την παράδοση των εμπορευμάτων μπορούν να επιλεγούν διαφοετικά μέσα μεταφοράς, όπως αερομεταφορά φορτίου (air cargo), υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, οδική μεταφορά κ.α ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και τους προορισμούς.

Ολα τα παραπάνω επηρεάζουν τα έξοδα αποστολής και συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός ενιαίου κόστους μεταφοράς για όλες τις παραγγελίες.

Εναλλακτικοί όροι πώλησης INCO (εφόσον απαιτείται), όπως ο όρος CPT - Carriage Paid ή CIP - Carriage and Insurance Paid μπορούν να συμφωνηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις παραγγελίας κατά περίπτωση με τον αντίστοιχο υπολογισμό και εφαρμογή του σχετικού κόστους από τα στελέχη πωλήσεων της AVIATIONEU.

Πιστοποίηση Προϊόντων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ που εμφανίζονται στην πλατφόρμα προσφέρονται ΜΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformance) της AVIATIONEU αλλά ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση (αν υπάρχει). Εφόσον είναι διαθέσιμη κάποια πρόσθετη πιστοποίηση και απαιτείται από τον αγοραστή (όπως π.χ. πιστοποιητικά FAA / EASA για τα προϊόντα μίας παρραγελίας), ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις στην τιμή του αντίστοιχου είδους από τον κατασκευαστή / προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται ιδιαίτερα στον αγοραστή να επικοινωνήσει με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU για περισσότερες πληροφορίες πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Άλλα Οφέλη Συνεργασίας

Εκτός από τις ανταγωνιστικές τιμές και τις ποσοτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε διάφορους τομείς και τις εδραιωμένες συνεργασίες της AVIATIONEU με έναν μακρύ κατάλογο αξιόπιστων κατασκευαστών/προμηθευτών παγκοσμίως, άλλα οφέλη για τους υπάρχοντες πελάτες και τους μελλοντικούς αγοραστές περιλαμβάνουν: 

προτεραιότητα και εμπειρία της AVIATIONEU σε εταιρικές πωλήσεις και προμήθειες,

σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις εξαγωγές

βοήθεια πελατών κάθε φορά που απαιτείται για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία πριν από την παραγγελία, την επίλυση προβλημάτων κατά την επεξεργασία της παραγγελίας ή μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών προϊόντων που παραδόθηκαν σε σπάνιες περιπτώσεις οποιουσδήποτε σφάλματος ή δυσλειτουργίας τους. 

ευέλικτες λύσεις μεταφορών

δυνατότητα παρακολούθησης του πελάτη της προόδου της παραγγελίας

ηλεκτρονικές καταστάσεις λογαριασμού με πληροφορίες, όπως η συνολική αξία της παραγγελίας, οι σχετικές πληρωμές, τα τιμολόγια, οι φορτώσεις και το υπόλοιπο του πελάτη.

Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών

Πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινίσεις ή οποιεσδήποτε ανάγκες εξυπηρέτησης πελατών καλύπτονται από τα στελέχη της AVIATIONEU μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sales@aviationeu.supplies).

Παρά το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, έχει δοθεί έμφαση σε προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Συνιστάται στους υποψήφιους αγοραστές να επικοινωνούν με την ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU με σχετικό αίτημα προσφοράς (RFQ) για αντικείμενα που δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα, καθώς κατά κανόνα μπορούν να λάβουν μια προσφορά κατάλληλη για τα προϊόντα ενδιαφέροντός τους .

Επιπλέον, η ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των σωστών προϊόντων με διαφορετικούς τρόπους. Όποτε είναι δυνατόν, σύντομες περιγραφές προϊόντων και τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στις παρουσιάσεις προϊόντων μαζί με άλλα δημοσιευμένα έγγραφα από κατασκευαστές / προμηθευτές στην ενότητα Βιβλιοθήκη Αναφοράς της πλατφόρμας AVIATIONEU. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν επαρκούν η ομάδα πωλήσεων της AVIATIONEU επικοινωνεί με τον κατασκευαστή/προμηθευτή για τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες.